venres 09 decembro 2016

Información sobre procesos selectivos en curso

Achéganos Función Pública unha guía cos "procesos selectivos en curso". Realmente  que non ofrece máis información da que xa deron na Comisión de Persoal e/ou xa estaba dispoñible na súa páxina web. Agradécese o detalle pero o que estamos demandando é un verdadeiro cronograma coa previsión do desenvolvemento dos diferentes procesos de inicio a fin e, sobre todo, que cumpran cos prazos de execución.

A maiores, no DOG do 9 de decembro publicáronse varias novedades con relación a varios procesos, entre elas, os procedementos de acreditación de méritos da fase de concurso das promocións internas do C1 e C2.

luns 05 decembro 2016

Como serán as retribucións públicas na Xunta para 2017? As de Feijóo excelentes

Feijóo e as persoas titulares das consellarías subiranse o soldo o 7 e 7,5%. 


O pasado xoves houbo un paripé de Mesa Xeral previa á aprobación do anteproxecto de Lei dos Orzamentos da Xunta para 2017. A esta Mesa Xeral acudiu o director xeral da Función Pública sen facilitarlle á parte social nin un mísero documento nin negociar nada do relativo ao punto que alí se levaba: a masa salarial do capítulo I. 

Procesos selectivos, concursos e outras informacións da última mesa xeral

Na Mesa Xeral do xoves 1/12/2016, e na Comisión de Persoal do día seguinte, tratáronse as bases dos procesos selectivos para ingreso na escala superior de finanzas, técnica de finanzas, e axentes de gardacostas.

Tamén tivemos ocasión de tratar outros asuntos, como o estado de diversos procesos selectivos que están actualmente en marcha, o vindeiro concurso de traslados de persoal laboral, o recurso do concurso de corpos xerais, a apertura dos rexistros os sábados, os días 24 e 31 de decembro, etc. 

mércores 30 novembro 2016

Comisións de servizo: o abuso continúa

Mira que o temos denunciado,  pero por activa e por pasiva a Administración négase a regular esta maneira caciquil de prover temporalmente os postos. Di a Lei do Emprego Público de Galicia que a provisión por comisión de servizos deberá ser algo excepcional pero os datos din o contrario.

Servizos privatizados: máis caros e precarios. Exemplo da xestión da nave de libros do Tambre por EULEN.

No DOG do 29 de novembro anúnciase a contratación do servizo de xestión dos fondos bibliográficos da nave que a  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universiatria ten no Polígono do Tambre en Compostela.

O caso é que se van a gastar 180.000 euros (en tres anos) para empaquetar libros que enviarán aos centros escolares e culturais do país. No prego de prescripcións técnicas solicítase que para este contrato un posto de mozo/a de almacén, amáis dun seguro de responsabilidade civil e unhas traspaletas. O mozo ou moza de almacén vai estar ben pagado porque ata os 60.000 euros/ano ten que valer moito o seguro e a traspaleta.

A realidade é que estamos ante outro contrato montado para a empresa Eulen (que leva coa adxudicación do servizo desde 2012) para darlle uns cartiños cunha grande marxe de beneficio. E sabedes quen figura de apoderada na dita empresa?: a irmá de Feijóo

Volven as Mesas Xerais: retribucións 2017 e oposicións

O xoves 1 de decembro está convocada a Mesa Xeral de Negociación de Empregados/as Públicos/as onde se van tratar: as bases dos procesos selectivos para ingreso nas escalas superior de finanzas (A1), técnica de finanzas (A2) e axentes de gardacostas (C1); tamén se vai discutir o anteproxecto relativo á masa salarial do capítulo I do proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2017.

Respecto os orzamentos do 2017, dicir que nestes momentos descoñecemos a proposta da Administración, pois xunto á convocatoria da Mesa Xeral non achegaron ningún documento. Esto é todo un síntoma do nulo interese por negociar e chegar a un acordo. Só temos declaracións na prensa de cargos políticos falando de que se suba do 1%, que se recuperaremos o complemento específico nas extras en 2017...

venres 25 novembro 2016

Aclaracións á sentenza da exención do IRPF na prestación de maternidade

Con relación á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (810/2016 de 6 de xullo, sala contencioso-administrativo) que declara a PRESTACIÓN POR MATERNIDADE QUE ABONA A SEGURIDADE SOCIAL COMO EXENTA DO IRPF, o cal vai en contra do criterio seguido pola Axencia Tributaria, tras revisar o asunto coa nosa Asesoría Xurídica, esta é a información  xeral da que dispoñemos: