Publicación destacada

OPE e retribucións 2017: moito fume e pouca leña

venres, 24 de febreiro de 2017

Publicación da actualización provisional de méritos de 2016 das listas de contratación

Segundo información da Dirección Xeral de Función Pública, o vindeiro martes 28 de febreiro publicaranse no DOG as resolucións de actualización provisional de méritos correspondentes ao ano 2016 e a de apertura e peche de listas de contratación para a incorporación de novas solicitudes. 

Respecto das listas abertas en período excepcional no mes de novembro das categorías de xefe/a de cociña e camareiro/a-limpador/a, Función Pública aínda non nos informou da data na que se publicarán as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as.

Modificación de xornada de Entroido: martes 28 de febreiro e mércores 1 de marzo

Tal e como todos os anos, saca a Xunta, cun par de días hábiles de antelación, a tradicional resolución anual de modificación de xornada para luns e martes de entroido (festivo local en moitos concellos).

En teoría, a dita modificación está dirixida a todas as empregados e empregadas públicas da Administración xeral e consiste nunha redución de xornada de 1:15 á partires das 14:00h o martes e de 1:15h ata as 9:00h do mércores. A esta redución habería que aplicarlle as peculiaridades do réxime de flexibilidade horaria tal e como figura no comunicado da Dirección Xeral da Función Pública.

Aínda que non indica nada na comunicación, e dado o contido desta, enténdese que esta modificación só opera para o persoal que teña horario de réxime xeral, con ou sen algún tipo de flexibilidade horaria. Así pois, non se lle aplica ao persoal con réxime de quendas, ao que como no caso do horario de verán, non se lle compensa de ningún xeito esta redución horaria, sufrindo un claro prexuízo.

xoves, 23 de febreiro de 2017

Procesos selectivos, OPE 2017 e concursos pendentes: "nas vindeiras datas"

Na última reunión co director xeral da Función Pública, e ante as queixas do persoal, preguntouselle polos procesos selectivos pendentes e polos concursos de traslados. A resposta non puido ser máis desesperante, aínda que na liña habitual: "nas vindeiras datas iranse resolvendo os procesos selectivos pendentes de resolución e convocarán os pendentes de convocatoria"

Só lle faltou comentar "nas mellores salas, proximamente". Está claro que a nosa Administración non é das mellores salas para estrenar nada do que se refira a xestionar os dereitos de mobilidade, acceso ao emprego público e promoción profesional do seu persoal. Todo é escurrir o vulto, e así vai pasando o tempo, sen unha mínima planificación, sen un maldito cronograma. Se sacan algo ben, e se non pois "potestade organizativa da Administración". É terribel que esto suceda nunha Administración que se diga "moderna". Perdón, por molestarlle a sesta, casi lle temos que dicer ao director. E así ata para os asuntos xudicializados, coma no caso de delineantes, que "van agardar que cheguen máis sentenzas para ver que fan".

Oferta Pública de Emprego Precario na Xunta: 7 bolsas de "formación"

A falta da formalización da Oferta de Emprego Público para 2017, na Xunta xa van adiantando traballo (en precario) e convocando varias bolsas de "formación" que agocha un abuso laboral para cubrir a falta de persoal propio.

No DOG do 17 de febreiro convocávanse 4 bolsas para traballar na Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Perdón, na teoría, para "formarse en temas de comercio". Son as 4 bolsas que convocan todos os anos para suplir a falta de persoal propio nunha unidade administrativa que actualmente conta con 14 traballadoras e traballadores. Un pouquechiño desproporcionado de máis a ratio de bolseir@ para o cadro de persoal e que indica unha necesidade estrutural de persoal desta dirección xeral.

A Xunta de Persoal demándalle a Xunta transparencia coas sentenzas de indefinición

A Xunta de Persoal dos Servizos Centrais dirixiu escritos ás distintas secretarías xerais técnicas solicitando información dos últimos datos derivados das sentenzas de indefinición en base a demandas xudiciais de subcontratación ilegal nas que se condena á Xunta.

Non é a primeira nin a última vez, xa se ten denunciado publicamente a falta de transparencia neste tema, mesmo ante a Valedora, así como a nula esixencia de responsabilidades como recolle a lei. A continuacións damos conta dos escritos dirixidoas ás secretarías xerais técnicas das distintas consellarías esixindo información:

A Xunta de Persoal solicita unha reunión sobre o malestado do edificio de San Caetano

A degradación e avellentamento dos edificios do antigo cuartel de San Caetano (hoxe en día Bloques 1-2-3) das dependencias administrativas da Xunta de Galicia faise patente no día a día do traballo do personal que presta os seus servizos nestas dependencias.

Desconchamentos por humidades, filtracións de auga, desprendementos da fachada, ventanas que filtran aire, baños desvencellados e en xeral un mal estado de gran parte do edificio xa foron denunciados por esta Xunta de personal en anos anteriores.

Por outro lado temos o problema do mal estado xeral dos sotos, agravado pola presenza de gas RADÓN (tema xa demandado desde o Comité de Saúde Laboral sen que se fixera nada) que pode ser mitigado, aproveitando esta intervención, cunha reforma das placas dos sotos e a aplicación de aillantes específicos.

martes, 21 de febreiro de 2017

Concentracións contra o feminicidio mércores ás 20 horas

A CIG fai un chamamento a participar nas mobilizacións convocadas polo feminismo galego para este MÉRCORES 22 DE XANEIRO, ás 20:00 horas, en repulsa ao asasinato de María José Mateo García, en Redondela.

Desde a Confederación Intersindical Galega unímonos ao rexeitamento da violencia machista e facemos un chamamento á mobilización de toda a sociedade galega contra este feminicidio. Que o silencio non nos faga cómplices. Ningunha agresión pode quedar sen resposta.

CONCENTRACIÓNS ás 20 horas
  • A Coruña, Obelisco
  • Compostela, Praza 8 de marzo /Porta do Camiño
  • Ourense, Castañeira
  • Pontevedra, Audiencia Provincial