martes, 28 de marzo de 2017

Lei de Orzamentos do estado español 2017: posición da CIG ao respecto das propostas feitas polo Goberno

Suba do 1% nas retribucións, taxas de reposición do 100% en sectores prioritarios e  plan de estabilización de emprego son as medidas estrela do Goberno. Dada a situación, maniféstanse claramente insuficientes para a CIG.


Nestes últimos días asistimos a unha serie de informacións (tanto en prensa como en notas informativas) relativas ás propostas que se estaban a debater nos grupos de traballo da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, Ministerio de Facenda e Función Pública, e que fan referencia a distintas materias a incluír no Anteproxecto de Lei de Orzamentos do Estado que aprobará o Consello de Ministros a finais deste mes de marzo; e que teñen que ver co Emprego Público, o Incremento Retributivo e a posible Recuperación de Dereitos laborais.

Para o próximo día 29-03-2017 está anunciada xuntanza da Mesa de Negociación das Administracións Públicas dende CIG-Área Pública manifestamos o seguinte:

luns, 27 de marzo de 2017

Novos acordos tomados pola Comisión Central de Listas de Contratación

Afectan ás persoas apuntadas nas listas do SPDCIF e nos entes instrumentais


Despois das xestións realizadas coa Consellería de Medio Rural para os efectos de que as persoas integrantes das listas de persoal contraincendios penalizadas poidan presentarse para superar as correspondentes probas físicas e visuais, tómase o seguinte acordo:  Función Pública remitirá á consellería unha listaxe coas persoas admitidas en xestión daquelas categorías que teñan que superar ditas probas, na que se incluirán as persoas penalizadas en listas dende o 15 de xullo de 2015, as cales poderán efectuar as probas. Deste xeito, unha vez finalizado o período de penalización, aquelas persoas que superen as probas poderán ser chamadas para traballar sen ter que esperar á seguinte convocatoria.

venres, 24 de marzo de 2017

Que facer ante un accidente laboral?

Ante o cada vez maior numero de consultas recibidas pola CIG ao respecto deste asunto creemos convínte poñer en coñecemento de todo o persoal empregado publico da Xunta cales deben ser as actuacións a seguir en caso de danos a saúde.

E tendo en conta que aínda que no ano 2016 se desacelerou a tendencia crecente en canto a valores absolutos no numero de accidentes de traballo nos últimos 6 anos, o numero de persoas sinistradas en relación ás expostas aumentou, así como tamén aumentou con relación ás horas traballadas, e do mesmo xeito produciuse un incremento no tempo de duración das baixas por accidente en relación as xornadas perdidas e ao numero de accidentes.

xoves, 23 de marzo de 2017

Unha inspeción de Servizos Sociais detecta sobreocupación nunha residencia da terceira idade

Cousiñas das privatizacións...

A Garda Civil atopa cinco maiores agochados nun galpón do centro propiedade de Lucía Pedroso, presidenta da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra.


A CIG-Servizos de Pontevedra denunciou hoxe publicamente as irregularidades detectadas na residencia da terceira idade Mi Casa, en Pazos de Borbén, durante unha inspección da Consellaría de Política Social. No centro, propiedade da presidenta provincial da Asociación de Jóvenes Empresarios, Lucía Pedroso Suárez, a Garda Civil -que se desprazou até o lugar a instancias da inspectora autonómica- constatou a presenza de cinco maiores agochados durante horas primeiro na lavandería e logo nun galpón.

venres, 17 de marzo de 2017

Áreas funcionais para os corpos xerais de persoal funcionario: así non

De non garantir a posibilidade mediante formación de acceder aos postos, están creando un muro infranqueábel mediante a creación destas novas escalas virtuais.


A raiz da modificación da RPT da Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio onde esta consellaría introduce unha columna onde se encadran determinados postos de traballo de persoal funcionario en determinadas áreas funcionais, Función Pública facilitanos un documento que aborda este asunto que non foi negociado previamente nin na Mesa Xeral nin na Sectorial de persoal funcionario e por suposto tampouco se lle deu publicidade e que afecta en moito ás condicións de traballo e mobilidade do persoal funcionario.

O documento en cuestión recolle a creación de 5 áreas funcionais onde encadrar moitos dos postos de persoal funcionario, en concreto serían as áreas de:

Publicación de novas listas provisionais de contratación temporal

No DOG do 17 de marzo públicase a resolución pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías. En concreto, trátase das listas abertas en período excepcional no mes de novembro das categorías de xefe/a de cociña e camareiro/a-limpador/a (...)

 Podedes consultalas na seguinte ligazón.

luns, 13 de marzo de 2017

Consecuencias do “grao formalizado” nos procesos de promoción interna

O tribunal de selección do corpo administrativo-C1-promoción interna, da Oferta de Emprego do 2012 publicou o pasado venres 10 de marzo a Resolución pola que fan pública a puntuación provisional da baremación da fase de concurso

Na puntuación recoñecida para a base II.3.1.1.b), “Grao persoal consolidado e formalizado” podemos observar como hai 10 persoas con puntuación “0”, cando as bases comezan puntuando con 3 puntos o grao mínimo do grupo C2. O motivo dos “0” puntos é que para ter o grao “formalizado” o funcionario ou funcionaria ten que facer unha solicitude expresa a Función Pública e que esta recoñeza por escrito o grao que de feito o funcionario xa ten “consolidado” e polo que xa está a recibir as retribucións, estando os datos en poder da propia Función Pública.

Este é un problema que aparece no proceso de promoción interna a C1, pero que se repetirá nos demais procesos, con consecuencias desastrosas para xente que vai quedar fora en beneficio doutras que entrarán.